לְנַתֵחַ  אוֹ    שפה:

הגדרת שם משפחה

שם משפחה: שם משפחה זה בשפות אחרות, איות וריאציות ההגייה של שם משפחה. מצא את ההגדרה של שם משפחה באינטרנט.

אוֹ
שם המשפחה שלך:
קבל הגדרה של שם משפחה