לְנַתֵחַ  אוֹ    שפה:

Thallo משמעות המילה

הגדרת שם: שם זה בשפות אחרות, איות וריאציות ההגייה, וריאציות של נשים וגברים של שם פרטי .

הגדר Thallo

Greek word meaning "to blossom".

מהיכן מגיעה המילה Thallo?

Word Thallo הנפוץ ביותר ב- Ancient Greek.

נתח את השם ואת שם המשפחה שלך. זה בחינם!

אוֹ
השם שלך:
שם המשפחה שלך:
קבל ניתוח

עוד על שם פרטי