לְנַתֵחַ  אוֹ    שפה:

קורינה

שם פרטי קורינה. משמעות שם פרטי, מקור, תאימות של שם פרטי קורינה. כל השירותים המקוונים.

קורינה משמעות השם

משמעות השם הפרטי קורינה. מה המשמעות של השם הראשון קורינה?

 

קורינה מקור השם הפרטי

מקור השם הפרטי קורינה.

 

קורינה הגדרת שם פרטי

שם פרטי זה בשפות אחרות, איות וריאציות ההגייה, וריאציות של נשים וגברים של שם פרטי קורינה.

 

קורינה בשפות אחרות

למד כיצד השם הפרטי קורינה מתאים לשם הפרטי בשפה אחרת בארץ אחרת.

 

קורינה תאימות עם שמות משפחה

קורינה בדיקת תאימות שם עם שמות משפחה.

 

קורינה תאימות עם שמות אחרים

קורינה עם תאימות אחרים.