לְנַתֵחַ  אוֹ    שפה:

Ksenija

שם פרטי Ksenija. משמעות שם פרטי, מקור, תאימות של שם פרטי Ksenija. כל השירותים המקוונים.

Ksenija משמעות השם

משמעות השם הפרטי Ksenija. מה המשמעות של השם הראשון Ksenija?

 

Ksenija מקור השם הפרטי

מקור השם הפרטי Ksenija.

 

Ksenija הגדרת שם פרטי

שם פרטי זה בשפות אחרות, איות וריאציות ההגייה, וריאציות של נשים וגברים של שם פרטי Ksenija.

 

Ksenija בשפות אחרות

למד כיצד השם הפרטי Ksenija מתאים לשם הפרטי בשפה אחרת בארץ אחרת.

 

Ksenija תאימות עם שמות משפחה

Ksenija בדיקת תאימות שם עם שמות משפחה.

 

Ksenija תאימות עם שמות אחרים

Ksenija עם תאימות אחרים.