לְנַתֵחַ  אוֹ    שפה:

הגדרת שם

הגדרת שם: שם זה בשפות אחרות, איות וריאציות ההגייה, וריאציות של נשים וגברים של השם. להכיר את ההגדרה של השם הפרטי, באינטרנט.

אוֹ
השם שלך:
קבל הגדרת שם