לְנַתֵחַ  אוֹ    שפה:

שם ומשמעות שם משפחה

אוֹ
השם שלך:
שם המשפחה שלך:
קבל משמעות